Karl Hagedorn
Homo Mensura
1992
Öl auf Leinwand
97 x 61 cm
HA/M 11752