• Takashi Murakami: Machikado-kun, 2003, polyester coloured
   
  Takashi Murakami
  ,
  Machikado-kun
  ,
  2003
  ,
  polyester coloured
  , more >>